Laden..
Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT

Bezoekt u onze website: www.aabefabriek.nl dan verwerken we een aantal persoonsgegevens. Het is voor u en voor www.aabefabriek.nl van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens en daarom verwerken en beveiligen wij deze gegevens zeer secuur. Wij vertellen u graag meer in onderstaande Privacy Statement.

We gebruiken uw IP-adres om te analyseren hoe lang en welke pagina’s u van onze website bezoekt en hoe u op onze website terecht bent gekomen. Hiervoor maken we gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics. Lees hier het privacybeleid van Google Analytics. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel (verbetering van de website) te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de minimale bewaartermijn van 14 maanden. AaBe Fabriek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ten behoeve van het opsporen van eventuele problemen van onze website en server, bewaren onze servers logfiles. Deze bevatten IP-adressen en worden eens per jaar opgeschoond. Dit doen we om onze website en server veilig en toegankelijk te houden voor u en voor onszelf.

Door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren en beter maken van de website. Meer informatie over cookies, vindt u in ons Cookiebeleid.

Via Google en Facebook kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden. Al deze partijen zijn aangesloten bij het Privacy Shield Programma en voldoen daarmee aan een volgens de Europese Commissie passend beschermingsniveau

Op onze website is een SSL-certificaat geïnstalleerd. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden.

Via de website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Nadat u zich heeft aangemeld, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken we gebruik van het programma MailChimp. MailChimp voldoet aan de EU richtlijnen voor opslag van persoonsgegevens. Indien u liever geen nieuwsbrieven meer ontvangt, dan kunt u zich gemakkelijk afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt direct verwijderd uit onze verzendlijst en maximaal 3 maanden bewaard voor de verwerking van de afmelding

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. In bovenstaande situaties kunt u contact opnemen met: info@aabe-fabriek.nl

AaBe Fabriek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

button icon
Gratis