Onze winkels Onze winkels Onze openingstijden Openings tijden Vind jouw winkel Vind jouw winkel Onze horeca

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de AaBe Fabriek. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De AaBe Fabriek sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze site. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door de AaBe Fabriek worden gewijzigd.

Hoewel de eigenaar alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de eigenaar niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de eigenaar, welke geen eigendom zijn van de AaBe Fabriek, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van de AaBe Fabriek. Hoewel de eigenaar uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door de eigenaar worden onderhouden wordt afgewezen.

De AaBe Fabriek sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

AaBe Fabriek, 31 maart 2017